GIA ĐÌNH VNP BÙNG NHIỆT HÈ 2018
Như một gia đình, 200 nhân viên VNP đã hội tụ lại Đà Nẵng để tạo nên kí ức cho một mùa hè đáng nhớ! Đà Nẵng 2018.