Hành trình phát triển 15 năm VNP
Công ty TNHH Dược Phẩm VNP trải qua 15 năm phát triển mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt sáng suốt của thuyền trưởng Trần Nghĩa Lợi.
Video này xin tri ân Ban giám đốc và tất cả con người VNP đã cùng nhau sát cánh đi đến thành công.
Chúc VNP ngày càng phát triển hơn nữa.