ĐOÁN BỆNH QUA CÁC DẤU HIỆU CƠ THỂ
Đốm trắng hay đường lằn ở móng tay cho thấy bạn ăn không đủ kẽm. Cơ bắp chân mềm nhẽo chứng tỏ bạn thiếu magie...(Theo VnExpress)