GIẢM ĐAU NHANH, MẠNH VÀ KÉO DÀI
TAN BIẾN CƠN ĐAU
ĐẶC HIỆU ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP
GIẢM ĐAU NHANH, CHỐNG VIÊM NHANH, CÓ CON LĂN MÁT XA